Питања и одговори

elections
 • Које податке могу да пронађем на овом порталу?
  На овом порталу су доступни резултати председничких избора од 2002. године и парламентарних избора од 2003. године.
 • Како могу да користим ове податке?
  Подаци могу да се користе за анализе и поређења.
 • Шта може да се упореди?
  Могу да се пореде укупни резултати, појединачни резултати листа и странака, резултати на нивоу републике и одређеног града/општине, излазност на изборима…
 • Да ли је могуће преузимање графикона?
  Могуће је.
 • Да ли су доступни само подаци за изборне листе или и за поједничане странке за парламентарне изборе?
  Доступни су резултати само за изборне листе.
 • Зашто нема података за парламентарне и председничке изборе од 1990. до 2002. године?
  На сајту РИК-а су доступни резултати по бирачким местима за председничке изборе од 2002. године и за парламентарне изборе од 2003. године. За све раније изборе доступни су само збирни резултати.
 • Како сте дошли до ових података?
  Сви подаци су преузети са сајта РИК-а.
 • Да ли се коришћење ових података наплаћује?
  Не, коришћење података је бесплатно.