АПИ

elections

ОПИС: Користите GET request за преузимање података.

Парламентарни

Да бисте добили изборне резултате груписане по територији:
GET REQUEST URL:
http://datacentar.io/api/izbori/datasource/parlamentarni/godina/int:godina/teritorija/instanca/int:territory_admin_level


ПРИМЕР GET REQUEST URL: http://datacentar.io/api/izbori/2/parlamentarni/godina/2003/teritorija/instanca/2

Да бисте добили изборне резултате за одређену територију:
ПРИМЕР GET REQUEST URL:
http://datacentar.io/api/izbori/int:data_source_id/parlamentarni/godina/int:godina/teritorija/instanca/int:territory_admin_level/string:territory_slug

Председнички

Да бисте добили изборне резултате груписане по партијама:
ПРИМЕР GET REQUEST URL:
http://datacentar.io/api/izbori/int:data_source_id/predsjednicki/godina/int:godina/krug/string:krug/teritorija

ПРИМЕР GET REQUEST URL: http://datacentar.io/api/izbori/2/predsjednicki/godina/2003/krug/prvi/teritorija
Кратак опис: круг може бити prvi или drugi